MENGGAPAI KEBERKAHAN RAMADHAN 1 (MANISNYA IMAN)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, apabila beliau berbuka, beliau membaca : “Dzahaba-dz Dzama’u, Wabtalati-l ‘Uruuqu wa Tsabata-l Ajru, Insyaa ALLAH SWT” (Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala, Insya ALLAH SWT) (HR. Imam Abu Daud 2357, Ad-Daruquthni dalam sunannya 2279, Al-Bazzar dalam Al- Musnad 5395, dan Al-Baihaqi dalam As-Shugra 1390 Hadits ini […]

Continue reading